Operacja pn. „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 25 lutego br. zorganizował konferencję on-line pt. ” Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”, na której to odbyło się również podsumowanie konkursów „Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku” oraz „Opolska OZE”.

Głównym celem konferencji było podniesienie wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Wdrażanie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska to przede wszystkim wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt.

Tematy zostały przedstawione przez zaproszonych wykładowców, tj. dr Annę Kuczuk, która przedstawiła temat „Ochrona środowiska w obszarze rolnictwa- przykłady rozwiązań w polu i zagrodzie” oraz Piotra Rudyszyn z tematem „Duża fotowoltaika na gruntach rolnych- zasady projektowania i działania oraz wpływ fotowoltaiki na grunty rolne i otoczenie. Umowa- jak nie popełnić błędów przy podpisywaniu i co się stanie po jej zakończeniu”.

Podczas konferencji on-line odbyło się również podsumowanie konkursów i zostały przedstawione prezentacje laureatów.

W dniu 04.11.2020r. komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku” i przyznała;.

I miejsce – Karina i Roland Zimnik – Kujawy pow. Krapkowicki

II miejsce – Andrzej Ogórek – Bodzanowice pow. Oleski

III miejsce – Adam Gabor – Rozmierz pow. Strzelce Opolskie

Wyróżnienie – Tomasz Wielgan – Gościęcin pow. Kędzierzyn-Koźle oraz Tomasz Zakrzewski – Czepielowice pow. Brzeski

Za udział – Krzysztof Prais – Żabiniec pow. Kluczborski, Janusz Wieczorek – Tłustomosty pow. Głubczyce, Magdalena i Rafał Jabłońscy – Smarchowice Małe pow. Namysłów, Teresa Wurst – Dębska Kuźnia pow. Opolski.

Komisja oceniła również laureatów  „Opolska OZE” którymi zostali;

– Gmina Gogolin

– Sylwia i Grzegorz Kosatka

– Dawid Zygmunt

– Konrad Nikodem

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.