„Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”- grudzień

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizował w grudniu dwa spotkania stacjonarne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i namysłowski. Termin realizacji operacji: 13.12.2021 r. powiat kędzierzyńsko – kozielski 14.12.2021 r. powiat namysłowski …

Szkolenie stacjonarne pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 18 listopada 2021 r. zorganizował szkolenie stacjonarne pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”   Celem szkolenia była wymiana wiedzy, doświadczeń, przedstawienia nowości technicznych i naukowych, nawiązania kontaktów z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych i przedstawicielami firm branżowych  w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Wszystko to ma prowadzić do budowania kontaktów i transferu wiedzy: nauka – doradztwo – praktyka. …

Spotkanie tematyczne pn.: „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw” – 13.10.2021 r.

W dniu 13 października w Pałacu OODR w Łosiowie po raz trzeci w 2021 roku odbyło się spotkanie tematyczne w ramach realizacji operacji pn. “„Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw” realizowane w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.. Uczestnikami spotkania byli członkowie oraz potencjalni członkowie grup operacyjnych tworzących Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie. Na sali obecni byli rolnicy, przedsiębiorcy …

E-broszury w ramach realizacji operacji „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

  Zapraszamy do zapoznania się z e-broszurami wydanymi w ramach realizacji operacji  „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. W ramach realizacji operacji zostały wydane następujące e- broszury: Jak badać wodę w działalności rolniczej Jak założyć spółkę wodną Eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie nawodnień upraw rolnych Korzystanie z wody przez rolników – …

„Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej konwencjonalnych oraz oze”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach od 14.09 – 13.10.2021 r  zrealizował 11 szkoleń w każdym powiecie województwa opolskiego w ramach realizacji operacji pn.: „Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej  konwencjonalnych oraz oze” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Liczba uczestników: 220 osób (doradcy rolniczy, pracownicy …

Film krótkometrażowy pt. „„Ruch wody w glebie”

  Zapraszamy do obejrzenia filmu krótkometrażowego pt. „Ruch wody w glebie” zrealizowanego w ramach realizacji operacji pn.” Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”, w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.    

Szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej”

  W dniach 20-21 września br. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie w formie wyjazdu studyjnego (dwudniowe) w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej”. Projekt miał na celu podnoszenia wiedzy w zakresie prawa wodnego, szczególnie procedur uzyskiwania zgód wodnoprawnych dla rolnictwa; stwarzanie optymalnych warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem systemów nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu wody z możliwością dofinansowania. Szkolenie w formie wyjazdu …

Konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie wizerunku opolskiej wsi”

W dniach 20-21.09.2021 r. w  Opolu odbyła się konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie wizerunku opolskiej wsi” realizowanej w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dwudniowa konferencja składała się z niezwykle ciekawych wykładów wszystkie bloki tematyczne w przedstawione zostały w nawiązaniu do ziół, metod ich przetwarzania oraz sposobów wykorzystywania w życiu codziennym. Dr Barbara Woś podczas degustacji zaprezentowała napoje oraz produkty przygotowywane na bazie ziół …

Szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn.: „Dzień kukurydzy – innowacyjne rozwiązania w kierunku zwiększania bioróżnorodności”

  W dniu 16 września 2021 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zrealizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji było podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod pielęgnacji kukurydzy, zaprezentowanie bogatej gamy …

Szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie odbyło się 26 sierpnia 2021 roku i cieszyło się zainteresowaniem wśród rolników i doradców. Celem szkolenia połączonego z warsztatami polowymi było zaprezentowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnienie stosowanych na niewielką skalę rozwiązań jakimi jest między …