„Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej konwencjonalnych oraz oze”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach od 14.09 – 13.10.2021 r  zrealizował 11 szkoleń w każdym powiecie województwa opolskiego w ramach realizacji operacji pn.: „Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej  konwencjonalnych oraz oze” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Liczba uczestników: 220 osób (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, mieszkańcy województwa opolskiego)

 

Celem operacji było  zapoznanie uczestników z  innowacyjnymi  rozwiązaniami w  zastosowaniu urządzeń konwencjonalnych oraz oze do poboru ciepła i energii elektrycznej. Zdobyta wiedza przez uczestników szkolenia  przyczyni się do  obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu.

Tematy jakie zostały poruszone podczas cyklu szkoleń:

„Odnawialne źródła energii  fotowoltaika oraz pompy ciepła w nowoczesnym gospodarstwie rolnym”

„Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w nowoczesnych systemach grzewczych i termoizolacyjnych oraz możliwości ich dofinansowania”.

Szkolenia zostały przeprowadzone w formie warsztatowej, każdy z uczestników zainteresowany poszczególnymi zagadnieniami uzyskał szczegółowe informacje od wykładowców na interesujące do tematy.