Wiedza

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poniżej:

WoPP__M16__Wspolpraca

zal_1_WoPP_16_sklad_grupy

zal_2_WoPP_16__brak_powiazan

zal_3_WoPP_16_Opis_operacji

zal_4_WoPP_16_oswiadczenie_VAT

zal_5_WoPP_16_oswiadczenie__innowacyjnosc (1)

zal_6_WoPP_16_oswiadcz._wl._nieruchomosci

zal_7_WoPP_16_oswiadczenie_MSP

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poniżej:

Instr_wypelniania_WoPP_M16_13.VII.2017

Zal_1_do_Instrukacji_wypalniania_WoPP

Zal_2_do_Instr_wypelniania_WoPP_13.VII.2017

 

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 dostępny jest na stronie internetowej MRiRW w zakładkach:

https//www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/25/1 – Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Załącznik nr 1 do Traktatu funkcjonowania UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303 (2013 r.)

Uchwała Komitetu Monitorującego,Nr 33

PROW 2014-2020, Współpraca

ulotka SIR OODR