SIR TV

Nowoczesność w rolnictwie to cykl 8 filmów promujących innowacyjne rozwiązania w polskim rolnictwie. Wszystkie filmy dostępne są już na kanale filmowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a także poniżej w naszej zakładce SIR TV

Jest to doskonały materiał edukacyjny dla doradców, rolników a także dla nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych. Zachęcamy do obejrzenia całego cyklu oraz do wykorzystania poniższych filmów w celach informacyjnych jak i edukacyjnych.

1. Innowacje w produkcji pasz
Od zarania dziejów, praktycznie odkąd bydło zostało udomowione jego podstawą karmienia było pastwisko i siano w okresie zimowym.   Czy w dzisiejszych czasach pasze z użytków zielonych mogą sprostać wymaganiom żywieniowym bydła wysokowydajnego?

 

2. Zapobieganie zanieczyszczeniu wody – dobre praktyki
Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód, jest największym problemem środowiskowym Morza Bałtyckiego. Często obwinia się o to rolników, ponieważ  ich działalność powoduje blisko połowę dopływu azotu i fosforu do morza. Jednakże, jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego, organizowany od 15 lat  przez organizacje WWF, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania tej emisji i zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa. W filmie zaprezentowano gospodarstwo  Pani Elżbiety Reitzig.  Jest to gospodarstwo ekologiczne,  uczestniczy w programach rolno-środowiskowych. Głównym kierunkiem produkcji gospodarstwa jest hodowla bydła mięsnego rasy Hereford. Stado herefordów w Stefanowie liczy ponad 120 sztuk.

 

3. Nowe gatunki w polskich sadach
W ostatnich latach jednym z ważniejszych kierunków badań w ogrodnictwie jest poszukiwanie nowych roślin poszerzających asortyment na rynku owoców i warzyw o nowe gatunki charakteryzujące się dużymi walorami dietetycznymi i prozdrowotnymi, a jednocześnie wpisującymi się dobrze w warunki glebowo-klimatyczne Polski. Mało znane gatunki drobnoowocowych krzewów wzbudzają zainteresowanie wśród plantatorów. Uprawa takich gatunków stwarza nowe perspektywy związane z towarową produkcją tych owoców. W filmie pokazano gospodarstwo zajmujące się uprawą Aktinidii ostrolistnej popularnie zwanej  mini kiwi.

 

4. Uproszczone uprawy gleby
Jak należy przygotować glebę aby uzyskać dobry plon? Wielu rolników stawia sobie to pytanie aczkolwiek odpowiedzi na nie, nie ma jednoznacznej. Jedni preferują uprawę płużną. Inni uważają, że im mniej zakłócane jest życie biologiczne gleby tym lepiej dla niej i dla roślin.  Na wielu amerykańskich czy australijskich farmach od dłuższego czasu preferuje się systemy uprawy bez orkowej czy siew bezpośredni. Czy taki system uprawy może sprawdzić się w Polsce? W naszym kraju są już gospodarstwa, które wdrożyły uprawę uproszczoną  i siew bezpośredni. Ale jest i liczna grupa przeciwników, którzy twierdzą iż w naszych warunkach glebowych system ten nie sprawdza się. Jaka jest prawda?

 

5. Gęsina przyjazna zdrowiu
Gęsi na ziemiach polskich hodowano od setek lat, a międzynarodową renomę uzyskały w XIX wieku, kiedy to na warszawskiej giełdzie towarowej sprzedawano rocznie ponad 3,5 miliona gęsi. Jeszcze przed II wojną światową gęsinę regularnie serwowano w polskich restauracjach. Dziś, mimo że Polska jest największym producentem gęsi w Europie, to nadal spożywa się jej niewiele. Na szczęście konsumpcja systematycznie rośnie. Gęsinowym hitem, produktem głównie eksportowym, ale coraz częściej poszukiwanym w kraju jest wybitnie smaczna gęś owsiana. Rasa powstała dzięki wysiłkom naukowców z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej pod Inowrocławiem

 

6. Jak zatrzymać wodę w rolnictwie
Problem  niedoboru wody jest niekorzystny dla całej gospodarki, jednak najbardziej i najszybciej  odczuwany jest w rolnictwie. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. Część naukowców uważa, że wraz ze zmianami klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe będą występowały częściej i intensywniej.  Z  jednej strony możemy spodziewać się opadów deszczu i gradu  z drugiej zaś wysokich temperatur i susz.  Jednak należy pamiętać, że mimo intensywne deszczu powodującego lokalne podtopienia wody  w glebie wcale nie będzie  więcej. Gleba jest w stanie przyjąć tylko pewną ilość wody reszta po prostu spłynie. Więc w jaki sposób mogą poradzić sobie rolnicy z nadmiarem lub niedoborem wody?

 

7. Rolnik z energią
Funkcjonowanie nowoczesnych gospodarstw rolnych wiąże się z koniecznością pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię. Z drugiej strony Dyrektywy Unijne obligują kraje członkowskie do racjonalizacji zużycia energii.  Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich działów gospodarki choć nie do końca wykorzystanym potencjałem odnawialnych źródeł energii,  szczególnie z wiatru i ze słońca. Szansą na zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł są biogazownie rolnicze. Dzięki biogazowi możemy wyprodukować energię elektryczną potrzebną do zasilania gospodarstwa ale także ciepło niezbędne do ogrzania budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz nawóz który może być wykorzystany w gospodarstwie lub sprzedawany w formie brykietu do ogródków przydomowych. Instalacje do produkcji biogazu nie muszą być duże. W Instytucie Technologiczno Przyrodniczym  w Poznaniu udało się opracować małe instalacje biogazowe  dostosowane do gospodarstw utrzymujących 100 krów mlecznych.

 

8. Wzrost plonów dzięki postępowi biologicznemu
Rozwój nowoczesnej gospodarki opiera się na wiedzy. Ta zasada nie omija także rolnictwa. Osiągnięcie wysokich plonów w produkcji roślinnej wymaga prawidłowego nawożenia, ochrony roślin, uprawy gleby, ale także wysokiej jakości materiału siewnego. Jest to jeden z kluczowych elementów wpływających na wzrost jakości i wielkości zbiorów. Dzięki pracy naukowców w zakresie dobru odpowiednich cech genetycznych możemy osiągać obecnie plony pszenicy na poziomie ponad 10 t/ha czy buraka cukrowego na poziomie 70 t/ha. Prace nad nowymi odmianami roślin prowadzone są między innymi w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie koło Warszawy.

 

 

AGROLIGA 2016

 

https//youtu.be/Ei2HhdWMjyY

 

https//youtu.be/3S7yTYp20AU

 

https//youtu.be/soFT7ogBou8

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owlMemv-wTY