„Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”- grudzień

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizował w grudniu dwa spotkania stacjonarne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i namysłowski.

Termin realizacji operacji:

13.12.2021 r. powiat kędzierzyńsko – kozielski

14.12.2021 r. powiat namysłowski

Celem Projektu jest utworzenie lokalnych partnerstw wodnych w całym województwie opolskim.  Głównym celem LPW jest transfer wiedzy, podniesienia świadomości oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatów w woj. opolskim. Liczba uczestników biorących udział w spotkaniach: 25 ( w pow. kędzierzyńsko-kozielskim) i 17 (w pow. namysłowskim).

W programie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim był wykład na temat: „Zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna”. Po wykładzie przedstawiciel Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW w połączeniu online przekazał informacje w zakresie PROW-u przejściowego oraz aktualnych programów wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.

W powiecie namysłowskim również przedstawiciel Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW przedstawił aktualne informacje na temat PROW-u i odpowiadał na pytania uczestników.

W obu powiatach pomyślnie udało się nawiązać LPW.