„Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”- grudzień

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizował w grudniu dwa spotkania stacjonarne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i namysłowski. Termin realizacji operacji: 13.12.2021 r. powiat kędzierzyńsko – kozielski 14.12.2021 r. powiat namysłowski …

Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym – podsumowanie operacji

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2021 roku zrealizował operację pn. „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie polegało na założeniu mini-pasieki demonstracyjnej, nagraniu siedmiu krótkometrażowych filmów przedstawiających dobre rozwiązania w pasiece oraz przeprowadzeniu szkolenia połączonego z warsztatami. Zakładanie pasieki przy Ośrodku rozpoczęło się postawieniem na terenie parku trzech drewnianych uli, które nie tylko służą pszczołom za miejsce …

Szkolenie stacjonarne pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 18 listopada 2021 r. zorganizował szkolenie stacjonarne pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”   Celem szkolenia była wymiana wiedzy, doświadczeń, przedstawienia nowości technicznych i naukowych, nawiązania kontaktów z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych i przedstawicielami firm branżowych  w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Wszystko to ma prowadzić do budowania kontaktów i transferu wiedzy: nauka – doradztwo – praktyka. …

Zaproszenie na szkolenie pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza na szkolenie w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Proponujemy wysłuchanie wykładów: Rozbieg na dobry start – czyli znaczenie żywienia prosiąt dla wyników uzyskiwanych w tuczu, Bioasekuracja – świadomość czy konieczność Jednostki chorobowe obniżające efektywność produkcji tuczników Zapraszamy hodowców trzody chlewnej, specjalistów i doradców rolniczych, oraz przedstawicieli z …

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: “Innowacje w produkcji trzody chlewnej”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”  w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie Termin realizacji operacji: listopad 2021 r. Forma realizacji operacji:  szkolenie stacjonarne Liczba uczestników: 25 osób Odbiorcy: hodowcy trzody chlewnej, rolnicy indywidualni działający na terenie województwa opolskiego, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa …

Spotkanie tematyczne pn.: „Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw” – 13.10.2021 r.

W dniu 13 października w Pałacu OODR w Łosiowie po raz trzeci w 2021 roku odbyło się spotkanie tematyczne w ramach realizacji operacji pn. “„Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw” realizowane w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.. Uczestnikami spotkania byli członkowie oraz potencjalni członkowie grup operacyjnych tworzących Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie. Na sali obecni byli rolnicy, przedsiębiorcy …

E-broszury w ramach realizacji operacji „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

  Zapraszamy do zapoznania się z e-broszurami wydanymi w ramach realizacji operacji  „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. W ramach realizacji operacji zostały wydane następujące e- broszury: Jak badać wodę w działalności rolniczej Jak założyć spółkę wodną Eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie nawodnień upraw rolnych Korzystanie z wody przez rolników – …

„Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej konwencjonalnych oraz oze”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach od 14.09 – 13.10.2021 r  zrealizował 11 szkoleń w każdym powiecie województwa opolskiego w ramach realizacji operacji pn.: „Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii elektrycznej  konwencjonalnych oraz oze” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Liczba uczestników: 220 osób (doradcy rolniczy, pracownicy …

Film krótkometrażowy pt. „„Ruch wody w glebie”

  Zapraszamy do obejrzenia filmu krótkometrażowego pt. „Ruch wody w glebie” zrealizowanego w ramach realizacji operacji pn.” Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”, w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.    

Szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej”

  W dniach 20-21 września br. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie w formie wyjazdu studyjnego (dwudniowe) w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej”. Projekt miał na celu podnoszenia wiedzy w zakresie prawa wodnego, szczególnie procedur uzyskiwania zgód wodnoprawnych dla rolnictwa; stwarzanie optymalnych warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem systemów nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu wody z możliwością dofinansowania. Szkolenie w formie wyjazdu …