Konsultacje o innowacjach

Druga połowa roku 2015 to czas efektywnej pracy nad budową strategii funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim. Pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym okresie prowadzili z Partnerami Ośrodka liczne konsultacje dotyczące identyfikacji potrzeb SIR  w województwie opolskim oraz możliwości ich realizacji poprzez wybór obszarów tematycznych operacji do Planów operacyjnych KSOW SIR 2014-2015 oraz 2016-2017.  

Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   W ramach realizacji operacji pn.: „Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jako przykład innowacyjnego podejścia na rzecz rolnictwa i  rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego”,  wpisanej do planu operacyjnego KSOW SIR 2014-2015, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował cztery spotkania: w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Europejskich Targów Innowacji i Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich (10.10.2015 r.), …

O innowacjach na posiedzeniu Komisji Nauk Rolniczych PAN

W dniu 26 października 2015 r. na posiedzeniu  Komisji Nauk Rolniczych PAN (foto 1), które odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowano wykład pt.: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 8.2.13.M16 Współpraca. Wykład wygłosili: Dariusz  J. Sitko, zastępca dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

O energetyce odnawialnej i innowacyjności w rolnictwie rozmawiano na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego

Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego przebywała w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w ramach wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 22 października 2015 r. W trakcie posiedzenia Komisji Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił informację dotyczącą Stanu aktualnego i kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim oraz założeń projektowych związanych z tworzeniem Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W trakcie prowadzonej dyskusji, członkowie Komisji pozytywnie wyrażali się o działalności Opolskiego …

O SIR na spotkaniu branży rolno-spożywczej

W dniu 16 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył o się spotkanie branży rolno-spożywczej województwa opolskiego. Organizatorem spotkania było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy współudziale Ośrodka. W ramach  spotkania Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski wygłosili wykład nt. Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskiej oraz roli nauki w transferze wiedzy do praktyki.  

SIR w programie posiedzenia Zarządu Województwa Opolskiego

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 7 października 2015 r., Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opalskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił założenia prawne i projektowe związane z tworzeniem Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Jednocześnie Pan Dariusz Sitko zwrócił szczególną uwagę, na rolę jaką ma pełnić Ośrodek w budowaniu partnerstwa na rzecz innowacji w regionie.  

Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW 2014-2020 (WGR), które odbyło się w dniu 21 września 2015 r. Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, będący jednocześnie członkiem WGR, przedstawił informację o SIR i zadaniach które będzie wykonywał Ośrodek w ramach tworzenia i funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.