Międzynarodowe Targi Ogrodnicze Wiosna Kwiatów 2016  

Już po raz XVII Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował Targi Ogrodnicze Wiosna Kwiatów. Weekend 7-8 maja przyciągnął setki wystawców i tysiące zainteresowanych tematyką ogrodniczą, nie tylko z terenu województwa opolskiego. Uczestnikami Targów byli również przedstawiciele Kusel, Horodenki oraz Sławna. Tegoroczną Wiosnę Kwiatów połączono z obchodami Święta Powiatu Brzeskiego. Wśród licznych stoisk znalazło się również to promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, na którym m.in. znalazły się ulotki informacyjne o SIR oraz czasopismo Dialog …

Spotkania innowacyjno – organizacyjne  

W drugiej połowie kwietnia br. pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wykonujący zadania na rzecz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyli szereg spotkań o charakterze organizacyjnym, ściśle związanych z realizacją dwóch operacji, będących częścią Planu Operacyjnego KSOW SIR na lata 2016-2017, tj. Konferencji „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego” oraz Forum „Agro Inwestor OZE – Dobre przykłady wdrażania innowacji – Gospodarka niskoemisyjna w rolnictwie”. Przedmiotowe spotkania z instytucjami …

Forum Gospodarcze o tematyce rolniczej w Praszce  

W dniu 29 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce odbyło się Forum Gospodarcze o tematyce rolniczej, w którym uczestniczyli koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego: Pan Dariusz J. Sitko oraz Pani Alicja Brychcy. Przedstawili oni prezentację pn.: „Tworzenie SIR w woj. opolskim”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się rolnicy, przedstawiciele samorządu gminy Praszka, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Okręgowego Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach. …

Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie  

W dniu 15 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się posiedzenie sprawozdawcze z działalności Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, w której uczestniczyły m.in. takie jednostki jak: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Okręgowy Inspektorat Pracy. Pani Agnieszka Chruszczewka reprezentowała Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, przedstawiając wykład pt.: „Działania Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w 2015 r.”, którego …

Międzynarodowej Targi Energii za Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Regionalne Centrum Ekoenergetyki w ramach dobrych praktyk uczestniczył w Międzynarodowych Targach Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg 2016, które odbyły się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu w dniach 13-14 kwietnia br. Targi InEnerg 2016 były okazją do ponadregionalnej wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacyjnych koncepcji i najnowszych technologii w zakresie OZE, rozproszonej kogeneracji i efektywności energetycznej. W ramach przedmiotowych Targów odbyła się konferencja pn. „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”, podczas której Pan …

Innowacyjna uprawa truskawek

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w osobach: Dariusz J. Sitko oraz Alicja Brychcy, uczestniczył w szkoleniu pt.: „Innowacyjny model uprawy roślin w systemie rynnowym – w tym nowoczesna uprawa truskawki (system daszkowy)”, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW SIR na lata 2016-2017 dla województwa śląskiego. Przedmiotowe szkolenie odbyło się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Częstochowie. W programie mowa była m.in. o technicznych aspektach zakładania i prowadzenia innowacyjnych plantacji uprawowych, możliwościach biologicznej ochrony truskawki, czy prawidłowym …

Rozmowy o innowacjach

Koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Przysieczy, powiat opolski, gmina Prószków. W ramach działania promocyjnego dotyczącego tworzonej Sieci na terenie województwa opolskiego oraz zainteresowania stron będących potencjalnymi beneficjentami działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020, Pan Dariusz Sitko oraz Pani Alicja Brychcy przekazali informacje o możliwościach oferowanych przez SIR, zarówno w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW SIR, jak i działania Współpraca. Dodatkowo przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieli okazję …

SIR-owskie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego koordynując realizację zadań w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie regionalnym, tj. województwa opolskiego współpracuje z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który to zarządza Siecią na poziomie krajowym. W ramach przedmiotowej współpracy w dniach 23-24 marca br. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczył w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym skierowanym do pracowników Ośrodków wykonujących zadania na rzecz SIR. W przedsięwzięciu wzięli udział także przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, których prezentacja opierała się głównie na założeniach …

Opolski Szlak Konny – innowacyjny produkt turystyczny dla regionu Opolskiego

Turystyka czynna ma coraz większą rzeszę zwolenników spędzania wolnego czasu, a jej wyspecjalizowane formy przyczyniają się do popularyzacji aktywnego wypoczynku. Jedną z form aktywnego wypoczynku jest rekreacja i turystyka konna, która wymaga ścisłej współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb i ograniczeń z nią związanych. 17 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie Pana Antoniego Konopki, wicemarszałka z przedstawicielami hodowców koni, jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictwami. Spotkanie otworzył Pan Antoni Konopka, definiując  główne potrzeby przemawiające za powstaniem pierwszego w województwie …

Spotkanie innowacji w przedsiębiorczości z innowacjami w rolnictwie

We wtorek 15 marca br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się spotkanie Pana Rolanda Kuliga, Pana Marcina Kuli reprezentujących Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Dariusza J. Sitko, zastępcę dyrektora Ośrodka. Na spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące obszaru innowacji marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości powstania grupy operacyjnej. Opolski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego już od kilku lat prowadzi trwałą współpracę z OCRG w zakresie energetyki odnawialnej.