Międzynarodowej Targi Energii za Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Regionalne Centrum Ekoenergetyki w ramach dobrych praktyk uczestniczył
w Międzynarodowych Targach Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg 2016, które odbyły się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu w dniach 13-14 kwietnia br. Targi InEnerg 2016 były okazją do ponadregionalnej wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacyjnych koncepcji i najnowszych technologii w zakresie OZE, rozproszonej kogeneracji
i efektywności energetycznej.

W ramach przedmiotowych Targów odbyła się konferencja pn. „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”, podczas której Pan Dariusz Sitko, Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prezentował dokonania i doświadczenia Regionalnego Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w województwie opolskim. Pozostałe osoby reprezentujące Ośrodek w Łosiowie miały możliwość dołączenia do stoiska zajmowanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a tym samym zaprezentowania wydawnictwa tematycznego „Dialog Energetyczny – Platforma energetyki konwencjonalnej i odnawialnej”, ale także dystrybucji ulotek informacyjnych dotyczących nowo utworzonej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim.