Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie  

W dniu 15 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbyło się posiedzenie sprawozdawcze z działalności Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, w której uczestniczyły m.in. takie jednostki jak: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Okręgowy Inspektorat Pracy.

Pani Agnieszka Chruszczewka reprezentowała Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, przedstawiając wykład pt.: „Działania Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w 2015 r.”, którego tematyka obejmowała m.in. działania Ośrodka na rzecz popularyzacji wiedzy i zagadnień bhp w rolnictwie czy wizytacji gospodarstw wiejskich, ale także zagadnienie nowo utworzonej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim, jako przykładu innowacyjnego podejścia na rzecz rolnictwa i  rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego.

 

p