„Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”- grudzień

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zorganizował w grudniu dwa spotkania stacjonarne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i namysłowski. Termin realizacji operacji: 13.12.2021 r. powiat kędzierzyńsko – kozielski 14.12.2021 r. powiat namysłowski …