Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: “Innowacje w produkcji trzody chlewnej”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie pn. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej”  w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad 2021 r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników: 25 osób

Odbiorcy: hodowcy trzody chlewnej, rolnicy indywidualni działający na terenie województwa opolskiego, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego oraz do osoby zainteresowane hodowlą i chowem trzody chlewnej.

Celem szkolenia wymiana wiedzy, doświadczeń, przedstawienie nowości technicznych i naukowych, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych i przedstawicielami firm branżowych  w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Wszystko to ma prowadzić do budowania kontaktów i transferu wiedzy: nauka – doradztwo – praktyka. Podczas operacji nastąpi przeanalizowanie zmian zachodzących na rynku trzody chlewnej i skłonienie producentów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań   w celu utrzymania ekonomicznej rentowności produkcji. Dynamicznie zachodzące zmiany na rynku trzody sprawiają, iż hodowcy i producenci wieprzowiny poszukują najnowszych informacji, nowatorskich technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania ekonomicznej rentowności produkcji.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl