Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym – podsumowanie operacji

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2021 roku zrealizował operację pn. „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie polegało na założeniu mini-pasieki demonstracyjnej, nagraniu siedmiu krótkometrażowych filmów przedstawiających dobre rozwiązania w pasiece oraz przeprowadzeniu szkolenia połączonego z warsztatami.

Zakładanie pasieki przy Ośrodku rozpoczęło się postawieniem na terenie parku trzech drewnianych uli, które nie tylko służą pszczołom za miejsce życia ale także swoją dekoracyjnością cieszą oko i zwracają na siebie uwagę. Przy ulu demonstracyjnym zamontowana została waga pasieczna oraz urządzenie z czujnikami, które pozwala na obserwowanie zachowania pszczół w ulu w trakcie całego sezonu. Wspomniane urządzenie pozwala na bieżąco monitorować przyrost masy rodziny pszczelej: wzrost i spadki pokarmu oraz ewentualne zmniejszenie liczebności rodziny, poziom hałasu emitowanego przez pszczoły oraz temperaturę i wilgotność panujące wewnątrz ula.

Następnie w ulach zostały obsadzone odkłady pszczele, które obecnie stanowią trzy pełne rodziny pszczele. Pracowite pszczółki miały w czasie sezonu bardzo dużo pożytków, ponieważ posiane zostały mieszanki roślin miododajnych – bezpośrednio przy pasiece oraz na poletkach doświadczalnych, gdzie pszczoły mogły korzystać z takich roślin jak: gryka, ogórecznik czy słonecznik. Dodatkowo w parku znajduje się wiele drzew i krzewów, z których pszczoły mogły czerpać pyłek.

We wrześniu odbyło się szkolenie połączone z warsztatami, w którym uczestniczyli zarówno zawodowi pszczelarze jak i osoby zaczynające swoją przygodę z pszczołami. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy podejmowali ciekawe dyskusje, w które włączali się również prelegenci zaproszeni na szkolenie.

Ostatnim zadaniem operacji „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” było szkolenie on-line zorganizowane w dniu 24 listopada 2021r. Wśród prelegentów wystąpił Remigiusz Waligóra, Dyrektor Działu Traw i poplonów w firmie Nasiona Wronkowski, który przedstawił przegląd roślin miododajnych oraz wytłumaczył dlaczego wysiewane przez pszczelarzy rośliny miododajne nie wschodzą. Drugim prelegentem był Piotr Nowotnik, praktykujący pszczelarz i znakomity wykładowca, który przedstawił współczesne, światowe metody, trendy i kierunki walki z warrozą. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony pszczelarzy, którzy chętnie podejmowali dyskusje i zadawali interesujące pytania.

W ramach operacji Ośrodek zrealizował filmy krótkometrażowe przedstawiające innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym. Filmy obejmowały tematykę związaną z hodowlą pszczół i tworzeniem zdrowych odkładów rodzin pszczelich, zautomatyzowany system wirowania i rozlewania miodu do opakowań, produkcję węzy pszczelej z odzyskiwaniem wosku z własnego gospodarstwa pasiecznego czy zyskującą na popularności apiterapię. Prezentacja filmów na szkoleniach urozmaiciła program a zamieszczenie ich na stronach internetowych Ośrodka umożliwia pszczelarzom dostęp do wiedzy w dowolnym dla nich momencie.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie inicjuje i poszerza działania służące ochronie bioróżnorodności: cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wspieranie pszczelarzy jest dla nas ważną inicjatywą, ponieważ pszczelarstwo nie tylko dostarcza ludziom miód i produkty pochodne ale przede wszystkim odgrywa bardzo dużą rolę w zapylaniu roślin, a tym samy wpływa na wzrost plonów.

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy oraz osoby zainteresowane tematem do udziału w organizowanych przez Ośrodek wydarzeniach, a także do współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami krótkometrażowymi zrealizowanych w ramach realizacji operacji