Forum Gospodarcze o tematyce rolniczej w Praszce  

W dniu 29 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce odbyło się Forum Gospodarcze o tematyce rolniczej, w którym uczestniczyli koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego: Pan Dariusz J. Sitko oraz Pani Alicja Brychcy. Przedstawili oni prezentację pn.: „Tworzenie SIR w woj. opolskim”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się rolnicy, przedstawiciele samorządu gminy Praszka, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Okręgowego Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach.

 s