Spotkania innowacyjno – organizacyjne  

W drugiej połowie kwietnia br. pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wykonujący zadania na rzecz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyli szereg spotkań o charakterze organizacyjnym, ściśle związanych z realizacją dwóch operacji, będących częścią Planu Operacyjnego KSOW SIR na lata 2016-2017, tj. Konferencji „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego” oraz Forum „Agro Inwestor OZE – Dobre przykłady wdrażania innowacji – Gospodarka niskoemisyjna w rolnictwie”. Przedmiotowe spotkania z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, jak i efektywności energetycznej oraz ze środowiska naukowego odbyły się w siedzibie Ośrodka w Łosiowie. Przedstawiciele m.in: Agrocom Polska, Isover z grupy Saint-Gobein, GlobEnergia, a także Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozmawiali na temat współpracy przy organizacji wspomnianych wyżej przedsięwzięć oraz tworzenia przyszłych grup operacyjnych w ramach Działania „Współpraca”.

 yy y