Innowacyjna uprawa truskawek

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w osobach: Dariusz J. Sitko oraz Alicja Brychcy, uczestniczył
w szkoleniu pt.: „Innowacyjny model uprawy roślin w systemie rynnowym – w tym nowoczesna uprawa truskawki (system daszkowy)”, realizowanego w ramach Planu Operacyjnego KSOW SIR na lata 2016-2017 dla województwa śląskiego. Przedmiotowe szkolenie odbyło się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Częstochowie.

W programie mowa była m.in. o technicznych aspektach zakładania i prowadzenia innowacyjnych plantacji uprawowych, możliwościach biologicznej ochrony truskawki, czy prawidłowym żywieniu truskawek.

Dodatkowo Koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego Pani Anna Kowalska – Fert oraz broker innowacji Pan Jacek Lupa wygłosili prelekcje na temat koncepcji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz działaniu Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

o