Rozmowy o innowacjach

Koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Przysieczy, powiat opolski, gmina Prószków.

W ramach działania promocyjnego dotyczącego tworzonej Sieci na terenie województwa opolskiego oraz zainteresowania stron będących potencjalnymi beneficjentami działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020, Pan Dariusz Sitko oraz Pani Alicja Brychcy przekazali informacje o możliwościach oferowanych przez SIR, zarówno w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW SIR, jak i działania Współpraca.

Dodatkowo przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieli okazję przyjrzeć się i dowiedzieć więcej o hodowli koni czystej krwi arabskiej, ale także kucyków szetlandzkich i walijskich.

 

r