SIR-owskie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego koordynując realizację zadań w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie regionalnym, tj. województwa opolskiego współpracuje z Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, który to zarządza Siecią na poziomie krajowym. W ramach przedmiotowej współpracy w dniach 23-24 marca br. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczył w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym skierowanym do pracowników Ośrodków wykonujących zadania na rzecz SIR. W przedsięwzięciu wzięli udział także przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, których prezentacja opierała się głównie na założeniach o możliwości współpracy z SIR.

Po części wykładowo-dyskusyjnej przyszedł czas na panel warsztatowy, którego tematem przewodnim było wypracowanie przez przedstawicieli każdego z 16 Ośrodków modelu realizacji celów SIR na rok 2016.

n