Opolski Szlak Konny – innowacyjny produkt turystyczny dla regionu Opolskiego

Turystyka czynna ma coraz większą rzeszę zwolenników spędzania wolnego czasu, a jej wyspecjalizowane formy przyczyniają się do popularyzacji aktywnego wypoczynku.

Jedną z form aktywnego wypoczynku jest rekreacja i turystyka konna, która wymaga ścisłej współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb i ograniczeń z nią związanych.

17 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie Pana Antoniego Konopki, wicemarszałka z przedstawicielami hodowców koni, jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictwami.

Spotkanie otworzył Pan Antoni Konopka, definiując  główne potrzeby przemawiające za powstaniem pierwszego w województwie opolskim szlaku konnego. Następnie Pan Dariusza J. Sitko, zastępcy dyrektora OODR, wygłosił wykładem pt.: „Opolski Szlak Konny – Innowacyjny produkt turystyczny dla regionu Opolskiego”.

Agenda spotkania:

Powitanie uczestników spotkania, słowo wstępne

Antoni Konopka – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Projekt pt.: Opolski szlak konny – innowacyjny produkt turystyczny dla regionu opolskiego – informacje wybrane.

Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Wzbogacenie oferty turystycznej województwa opolskiego o szlaki konne
Zenobia Lipińska –
Gospodarstwo Agroturystyczne Gościnna Zagroda w Przysieczy 
Potrzeba powstania pierwszego szlaku konnego na Opolszczyźnie
Adam Wojtuś –
Gospodarstwo Rolne, Usługi Rekreacyjne – Jazda Konna, Brzeźnica

Wystąpienia zaproszonych Gości – dyskusja

Podsumowanie, zakończenie spotkania

Antoni Konopka – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

mmmm m mm mmm