Spotkanie innowacji w przedsiębiorczości z innowacjami w rolnictwie

We wtorek 15 marca br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się spotkanie Pana Rolanda Kuliga, Pana Marcina Kuli reprezentujących Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Dariusza J. Sitko, zastępcę dyrektora Ośrodka.

Na spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące obszaru innowacji marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości powstania grupy operacyjnej.

Opolski Ośrodek  Doradztwa Rolniczego już od kilku lat prowadzi trwałą współpracę z OCRG w zakresie energetyki odnawialnej.

l