Zadania TZD na rzecz SIR

Podczas narady z kierownictwem Terenowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, która odbyła się 11 marca br., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, omówiono m.in. zagadnienia dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,.

Pan Dariusz J. Sitko zastępca dyrektora OODR, w swoim wytępieniu wskazał m.in. szczególną rolę jaką mają pełnić Terenowe Zespoły Doradztwa w zakresie tworzenia SIR w województwie opolskim.

kk k