Innowacyjne podsumowania TZD

W dniach od 2 lutego do 3 marca 2016 r. w jedenastu Terenowych Zespołach Doradztwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się coroczne podsumowania działalności doradczej poszczególnych Zespołów.

W powyższych spotkaniach wzięli udział m.in.: rolnicy, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorcy działający na rzecz rolnictwa, samorządowcy, przedstawiciele agencji rządowych wykonujących działania statutowe w obszarze rolnictwa.

W ramach strategii działań operacyjno-marketingowych Opolskiego SIR, mającej na celu promocję Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), podczas przedmiotowych podsumowań została przekazana ich uczestnikom  informacja
o SIR, zasadach funkcjonowania oraz planach związanych  z wdrażaniem Sieci, przede wszystkim pod kątem tworzenia przyszłych grup operacyjnych.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy podsumowań otrzymali ulotki informacyjne o SIR, w której przedstawiono m.in. kwestie pozyskania wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020, Działanie „Współpraca”.

jjjj j jj jjj