O energetyce odnawialnej i innowacyjności w rolnictwie rozmawiano na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego

Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego przebywała w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w ramach wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 22 października 2015 r.

W trakcie posiedzenia Komisji Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił informację dotyczącą Stanu aktualnego i kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim oraz założeń projektowych związanych z tworzeniem Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W trakcie prowadzonej dyskusji, członkowie Komisji pozytywnie wyrażali się o działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – za co serdecznie dziękujemy.

5 51