O SIR na spotkaniu branży rolno-spożywczej

W dniu 16 października w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył o się spotkanie branży rolno-spożywczej województwa opolskiego. Organizatorem spotkania było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przy współudziale Ośrodka.

W ramach  spotkania Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski wygłosili wykład nt. Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskiej oraz roli nauki w transferze wiedzy do praktyki.

 441