Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W ramach realizacji operacji pn.: „Spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich, jako przykład innowacyjnego podejścia na rzecz rolnictwa i  rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego”,  wpisanej do planu operacyjnego KSOW SIR 2014-2015, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował cztery spotkania:

  • w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Europejskich Targów Innowacji i Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich (10.10.2015 r.),
  • na Uniwersytecie Opolskim (20.11.2015 r.),
  • na Politechnice Opolskiej (25.11.2015 r.),
  • na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (26.11.2015 r.).

Celem poszczególnych spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu SIR było przekazanie ich uczestnikom informacji na temat tworzenia Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz możliwości wsparcia finansowego na rzecz innowacji w rolnictwie w ramach PROW 2014-2020, Działanie: Współpraca.

Uczestnikami spotkań byli: pracownicy naukowi, rolnicy, studenci, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, samorządowcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu działającego na rzecz rolnictwa.

Łączna liczba uczestników objętych daną operacją wyniosła 80 osób. Warto również dodać, iż w niedługim czasie po spotkaniach, każdy z uczestników otrzymał informację o SIR w formie wydanej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ulotki.

bbb b bb