Konsultacje o innowacjach

Druga połowa roku 2015 to czas efektywnej pracy nad budową strategii funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim.

Pracownicy Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym okresie prowadzili z Partnerami Ośrodka liczne konsultacje dotyczące identyfikacji potrzeb SIR  w województwie opolskim oraz możliwości ich realizacji poprzez wybór obszarów tematycznych operacji do Planów operacyjnych KSOW SIR 2014-2015 oraz 2016-2017.