O innowacyjności na spotkaniu Pracowników Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Zadanie pn. “Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW SIR 2014-2015.

Koniec roku 2015, był dobrym czasem na podsumowanie w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz jego partnerzy ze środowiska nauki, samorządu, biznesu, organizacji społecznych działających na rzecz rolnictwa (21 grudnia 2015 r.).

Pan mgr inż. Henryk Zamojski – Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podczas spotkania przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015, jednocześnie definiując zadania, które stoją przed Ośrodkiem w roku 2016.

Pan Dariusz J. Sitko – Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podczas spotkania wygłosił wykład na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

ccc c cc