Innowacje paliwa dla silników diesla

W dniu 27 stycznia 2016 r., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zastosowanie alternatywnych paliw w silnikach diesla, ze szczególnym wykorzystaniem ich w maszynach rolniczych, możliwości wsparcia finansowego dla alternatywnych paliw z RPO WO 2014-2020, PROW 2014-2020 – Działanie 8.2.13.M16 Współpraca;

Podczas spotkania Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił informację na temat funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz tworzenia grup operacyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Herbert Czaja, Prezes Izby Rolniczej
w Opolu; Marek Froelich, Wiceprezes izby Rolniczej w Opolu; Prof. nadzw. płk dr hab. inż. Mieczysław S. Struś, Politechnika Wrocławska; Prof. dr hab. inż. Wacław Kollek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie; mgr Jolanta Barska, p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa w Nysie; Dariusz J. Sitko, Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.