Innowacyjność dotarła do uczestników szkolenia o siedliskach w gospodarce rolnej

W dniu 27 stycznia br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie nt. „Siedliska
w gospodarce rolnej”, otwierający cykl szkoleń poświęconych ochronie różnorodności biologicznej. Szkolenie otworzył Pan Antoni Konopka, Wicemarszałek WO.
Znaczenie ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem użytków rolnych omówił dr Krzysztof Badora, Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast Pan Jakub Grzeszczuk z Katedry Ochrony Roślin Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił temat Bioróżnorodność agroekosystemów           w aspekcie programów rolnośrodowiskowych. Wykład omawiający Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wsparcie unijne dla programów rolnośrodowiskowych został przedstawiony przez Panią  Aleksandrę Magierę, Naczelnika Wydziału PROW i Płatności Bezpośrednich Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość również  otrzymania informacji na temat Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w formie ulotki o SIR oraz podczas prowadzonych dyskusji we fuaje zabytkowego pałacu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowe.

dd d