Opolskie szlaki konne, jako innowacyjny produkt turystyczny w regionie  

Turystyka czynna, ma coraz większą rzeszę zwolenników spędzania wolnego czasu, a jej wyspecjalizowane formy przyczyniają się do popularyzacji aktywnego wypoczynku.

Jedną z form aktywnego wypoczynku jest rekreacja i turystyka konna, która wymaga ścisłej współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb i ograniczeń wynikających z jej uprawiania.

29 stycznia 2016 r., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się spotkanie hodowców koni z Panem Antonim Konopką – Wicemarszałkiem WO, Panem Radosławem Roszkowskim – Starostą Powiatu Prudnickiego, Panem Dariuszem J. Sitko – Zastępcą Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki na czele z Panią Renatą Wojas – Kierownikom Działu.

Temat przewodni prowadzonej dyskusji, zawierał się w wyrażeniu potrzeby zapoczątkowania działań, którego finałem będą szlaki konne w województwie opolskim.

Niewątpliwym jest, iż utworzenie „Opolskiego Szlaku Konnego”, stanowić będzie innowacyjny  produkt turystyczny na mapie Opolszczyzny.

e ee