Narada  operacyjna SIR w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Spotkanie było poświęcone omówieniu spraw, które wynikają z realizacji Planu operacyjnego KSOW 2016-2017 dla województwa opolskiego.

Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia związane z: tworzoną Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim, transferem wiedzy do praktyki, jako głównego celu realizacji  operacji, roli nauki w transferze wiedzy do rolnictwa, realizacją zadań na rzecz SIR przez poszczególne komórko organizacyjne Ośrodka.

Podczas spotkania dokonano prezentacji operacji przez pracowników odpowiedzialni za ich realizację w Ośrodku.

Omówiono również: aspekt finansowy związany z realizacją operacji, proces monitoringu operacji, identyfikację operacji poprzez zastosowanie logotypów z  księgi wizualizacji PROW 2014-2020, zasady procedowania przy realizacji operacji ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych oraz przedstawiano wymagania w zakresie ewaluacji operacji.

Spotkanie prowadzone przez:

Dariusza J. Sitko, Zastępcę Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Koordynatora SIR w województwie opolskim; Alicję Brychcy, Koordynatora operacji SIR w województwie opolskim; Prof. Mirosława Wiatkowskiego, Doradcę ds. Innowacji
i Transferu Nauki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

fff f ff