Innowacyjna energetyka odnawialna dla sektora rolniczego

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizując zadania statutowe współpracuje również z Partnerami z poza regionu. Do takich Partnerów można zaliczyć GLOBEnergię Grupę doradczo-medialną, która zajmuje się energetyką odnawialną. Na spotkaniu 18 lutego br., które odbyło się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie w Miękini, Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił założenia dotyczące Działania: „Współpraca” (PROW 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. Jednocześnie wskazał na możliwość utworzenia Grupy operacyjnej EE i OZE, która mogłaby się podjąć realizacji  projektu pt.: „Efektywne zarządzanie energią w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii”. Spotkanie Opolskiego SIR z GLOBEnergią pozwoliło również na dokonanie ustaleń związanych z organizacją wspólnego przedsięwzięcia pt.: „Konferencja – Sieć na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którą zaplanowano na dzień 18 maja 2016 r., w Łosiowie.

 

g