Energetyczny Think Tank

W dniu 18 lutego 2016 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Regionalne Centrum Ekoenergetyki w osobach: Dariusz
J. Sitko, Patrycja Borkowska oraz Alicja Brychcy, uczestniczył w spotkaniu pn.: „Energetyczny Think Tank”.

Projekt powstał przy współpracy z Małopolskim Centrum Edukacyjnym  i Naukowo-Badawczym Wydziału Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini oraz redakcji GLOBEnergia Grupa doradczo-medialna.

W programie mowa była m.in. o gospodarce niskoemisyjnej, energooszczędnych systemach grzewczych, programach funkcjonalno-użytkowych w inwestycjach fotowoltaicznych.

Dariusz J. Sitko oraz Alicja Brychcy wygłosili wykład na temat możliwości tworzenia projektów innowacyjnych na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), foto. 2.

Panel wykładowy połączony był ze zwiedzaniem Laboratorium Edukacyjno-Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH.

hh h