E-broszury w ramach realizacji operacji „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

 

Zapraszamy do zapoznania się z e-broszurami wydanymi w ramach realizacji operacji  „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji operacji zostały wydane następujące e- broszury:

  1. Jak badać wodę w działalności rolniczej
  2. Jak założyć spółkę wodną
  3. Eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie nawodnień upraw rolnych
  4. Korzystanie z wody przez rolników – uwarunkowania prawne
  5. Retencjonowanie wód dla potrzeb nawodnień rolniczych
  6. Melioracje wodne krok po kroku
  7. Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w gospodarstwie
  8. Pobieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wody przez rośliny uprawne
  9. Proste sposoby uzdatniania wody w gospodarstwie

retencjonowanie wod ratencjonowanie wod okladka

proste sposoby proste sposoby okladka

pobieranie zanieczyszczeń pobieranie zanieczyszcen okładka

Oczyszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków okladka

Melioracje wodne Melioracje wodne okladka

korzystanie z wody korzystanie z wody okladka

jak zalozyc spolke wodna jak zalozyc spolke wodna okladka

Jak badac wode Jak badac wode okladka

eutrofizacja eutrofizacja okladka