Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje opracowanie i wydruk broszur, e-broszur oraz nagranie filmu krótkometrażowego w ramach realizacji operacji  „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie   Termin realizacji operacji: kwiecień  2021 r. – …

Szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 16 marca br. zorganizował szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez omówienie tematów w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce.

Wykłady przeprowadzili doświadczeni wykładowcy, tj. dr inż. Zbigniew Lach, który omówił temat „Związki między żywieniem a rozrodem bydła mlecznego”, lek. wet. Wojciech Wójcik z tematem „Dobrostan jako alternatywa dla stosowania antybiotyków” oraz Zbigniew Całus z firmy ADOB z tematem „Nawożenie dolistne traw”.

 

Konferencja on-line pn.: „Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”.

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniu 11 marca 2021 r  zrealizował operację pn.: „Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”. Była to konferencja on-line, w której uczestniczyło 58 osób. Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, urzędy gmin, mieszkańcy województwa opolskiego Cel: Głównym celem zadania był rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która …

Publikacja pn.: „Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020”

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną publikacją pn.: „Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem wydania publikacji  jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Publikacja zawiera wszystkie informacje, które dotyczą doświadczeń prowadzonych na polu OODR w Łosiowie w sezonie wegetacyjnym 2019/2020, zarówno ścisłych (PDO) jak i łanowych. Obejmują one …

Operacja pn. „Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 25 lutego br. zorganizował konferencję on-line pt. ” Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”, na której to odbyło się również podsumowanie konkursów „Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku” oraz „Opolska OZE”. Głównym celem konferencji było podniesienie wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających …

E-broszura pn.: „Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Zatrzymaj Smog! Innowacyjne rozwiązania walki ze smogiem poprzez zastosowanie nowoczesnych metod energetycznych, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. e-broszura SMOG  

E-broszura pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi w e-broszurze tematami: „Pozagenetyczne możliwości zwiększenia produkcyjności loch” „Co dalej z hodowlą świń w Polsce?” „Bioasekuracja – najskuteczniejsza ochrona świń przed ASF”.   e-broszura trzoda      

E-broszura pn. „Nowoczesna produkcja mleka”.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Nowoczesna produkcja mleka”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi w e-broszurze tematami:

  1. “Dlaczego nie zarabiamy na rozrodzie krów mlecznych?”
  2. a) „Dobrostan widziany oczami krowy”.
  3. „Problemy z komórkami somatycznymi w mleku”.
  4. „Choroby metaboliczne krów mlecznych i ich wpływ na wyniki produkcyjne”.

 

e-broszura mleko

 

Broszury informacyjne z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich

  Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z tematyką e-broszur, w ramach realizacji operacji pn.: „Broszury informacyjne z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”. Celem wydanych broszur, e-broszur jest pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie „dobrych praktyk” oraz ułatwienia transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. W ramach realizacji operacji zostały opracowane 4 broszury z następującej tematyki: …

„Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

W dobie zachodzących zmian klimatycznych, problem dostępu do czystej wody będzie się nasilał. Chcąc podjąć działania w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl spotkań w ramach operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operację zrealizowano przeprowadzając cykl spotkań stacjonarnych i on-line: 30.06.2020, 25.09.2020 i 27.11.2020 na terenie powiatu krapkowickiego objętego pilotażem oraz w …