„Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

W dobie zachodzących zmian klimatycznych, problem dostępu do czystej wody będzie się nasilał. Chcąc podjąć działania w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl spotkań w ramach operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operację zrealizowano przeprowadzając cykl spotkań stacjonarnych i on-line: 30.06.2020, 25.09.2020 i 27.11.2020 na terenie powiatu krapkowickiego objętego pilotażem oraz w dalszym etapie 03.12.2020 dla powiatu głubczyckiego, 10.12.2020 dla powiatu strzeleckiego i 11.12.2020 dla powiatu oleskiego, co pozwoliło przedstawić temat gospodarowania wodą wśród ponad 120 uczestników.
Na zakończenie realizacji operacji opracowano z programu pilotażowego „Raport z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Krapkowickiego” oraz film krótkometrażowy „Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Celem operacji było przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne oraz zaangażowania administracji oraz użytkowników wód do podejmowania racjonalnych decyzji w zarządzaniu i korzystaniu z zasobów wodnych. Opracowanie Raportu wskazuje zakres działań spółek wodnych na terenie powiatu oraz przedstawia zadania dla LPW. Natomiast film krótkometrażowy powinien uświadomić społeczeństwu, że problem braku dostępu do czystej wody dotyczy każdego człowieka oraz wskazać dobre praktyki w gospodarstwie i rolnictwie przyczyniające się do oszczędnego gospodarowania wodą.

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z Raportem z zawiązywania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego :

raport