E-broszura pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu – racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu-  racjonalne gospodarowanie wodą
w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi tematami dotyczącymi: obowiązujących wymogów oraz dokumentacji realizacji Programu azotanowego
w gospodarstwie rolnym, zbilansowanego nawożenia roślin uprawnych, ograniczania strat          azotanów z ekosystemów rolniczych, zabiegów agrotechniczne sprzyjających zatrzymywaniu wody, obowiązujących regulacji prawnych wynikający z ustawy Prawo Wodne, procedur
i zakresu kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w gospodarstwach rolnych.

 

e-broszura zmiany klimatu