„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”

 

W dniu 4 grudnia 2020 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich przeprowadził szkolenie on-line w formie wideokonferencji w ramach realizacji operacji pn.: „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”.

Celem operacji było przedstawienie i oswojenie producentów rolnych z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych.

Wśród uczestników szkolenia nie zabrakło producentów ziemniaka i osób zamierzających podjąć taką produkcję oraz przedstawicieli podmiotów doradczych na terenie województwa opolskiego. Zainteresowanych tematem bezpiecznej uprawy ziemniaka były 74 osoby.