Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje opracowanie i wydruk broszur, e-broszur oraz nagranie filmu krótkometrażowego w ramach realizacji operacji  „Zakładanie lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

 

Termin realizacji operacji: kwiecień  2021 r. – grudzień 2021 r.

 

Forma realizacji operacji: opracowanie i druk 9 broszur oraz nagranie filmu krótkometrażowego

 

Liczba: 9 broszur x 250 = 2250 szt., 1 film

 

Celem operacji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz upowszechnianie doświadczeń w gospodarce wodnej, za pośrednictwem filmu, broszur i e-broszur o nowoczesnych i skutecznych działaniach zapobiegających stratom wody. Obszary tematyczne broszur będą skierowane w stronę prawa wodnego, retencji, uzdatniania wód oraz zakładania spółek wodnych. 

 

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas, tel. 77 44 37 143, e-mail: renata.wojas@oodr.pl