Szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 16 marca br. zorganizował szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez omówienie tematów w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce.

Wykłady przeprowadzili doświadczeni wykładowcy, tj. dr inż. Zbigniew Lach, który omówił temat „Związki między żywieniem a rozrodem bydła mlecznego”, lek. wet. Wojciech Wójcik z tematem „Dobrostan jako alternatywa dla stosowania antybiotyków” oraz Zbigniew Całus z firmy ADOB z tematem „Nawożenie dolistne traw”.