Konferencja on-line pn.: „Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniu 11 marca 2021 r  zrealizował operację pn.: „Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”.

Była to konferencja on-line, w której uczestniczyło 58 osób.

Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, urzędy gmin, mieszkańcy województwa opolskiego

Cel: Głównym celem zadania był rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Przedstawienie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska tj.( wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt), przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód, bądź zachęci  do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środków służąch oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji poruszane były dwa bardzo ważne tematy przyczyniające się do tych działań.

Pierwszy wykład, który przedstawiła Pani dr Anna Kuczuk pn.: „Rolnictwo i żywność ekologiczna – lepsze dla środowiska, lepsze dla zdrowia” miał na celu przedstawienie,  jak ważne dla nas ludzi jest ekologia, zdrowie żywienie i zapobieganie zanieczyszczenia gleb i wód.

Drugi wykład pn. „Wykorzystanie fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym” zaprezentował Pan Piotr Rudyszyn. Pan Piotr przedstawił nam działania ogniw fotowoltaicznych, korzyści jakie można uzyskać dzięki ich zastosowaniu oraz wykorzystania ogniw fotowoltaicznych na polach rolnych przy jednoczesnym zastosowaniu ogniw i upraw.

Dlatego tak ważne jest uzmysłowienie społeczeństwu jak wielką rolę odgrywa zastosowanie przez nas prostych, bardziej ekologicznych metod, dzięki którym możemy  poprawić jakość naszego  środowiska oraz dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii zaoszczędzić energię i poprawić jakość powietrza. Rozpowszechnianie wiedzy na tak ważne tematy jest priorytetowym działaniem, które powinniśmy w jak najszerszy sposób promować.

 

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel. 77/44 37 138 patrycja.borkowska@oodr.pl