Publikacja pn.: „Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020”

Zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną publikacją pn.: „Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem wydania publikacji  jest ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie. Publikacja zawiera wszystkie informacje, które dotyczą doświadczeń prowadzonych na polu OODR w Łosiowie w sezonie wegetacyjnym 2019/2020, zarówno ścisłych (PDO) jak i łanowych. Obejmują one swym zakresem nie tylko doświadczalnictwo odmianowe, ale również odmianowo – agrotechniczne i inne niezbędne dla potrzeb praktyki rolniczej. W wynikach doświadczeń polowych prezentowana jest bogata kolekcja odmian roślin uprawnych, a także nowatorskie rozwiązania agrotechniczne z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych oraz doświadczenia nawozowe.

 

Wyniki doświadczeń