Film “Rolnictwo precyzyjne w praktyce”

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu nagranego w ramach realizacji operacji pn.: “Rolnictwo precyzyjne w praktyce” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest propagowanie wśród producentów rolnych innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści, które można uzyskać wprowadzając w gospodarstwie systemy rolnictwa precyzyjnego. Realizacja filmu, który przedstawi niektóre aspekty stosowania metod precyzyjnych w produkcji rolniczej, ma za zadanie podnieść świadomość wśród rolników i pokazać, że wprowadzanie zmian w gospodarowaniu jest niezbędne zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych.

https://youtu.be/a8TbOnsDW_E