Szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin strączkowych na środowisko” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie odbyło się 26 sierpnia 2021 roku i cieszyło się zainteresowaniem wśród rolników i doradców.

Celem szkolenia połączonego z warsztatami polowymi było zaprezentowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnienie stosowanych na niewielką skalę rozwiązań jakimi jest między innymi obecność roślin strączkowych w płodozmianie. Rośliny strączkowe stanowią istotny element płodozmianu, który bardzo korzystnie wpływa na poprawę struktury gleby oraz pozwala podnieść poziom próchnicy, co skutkuje poprawą wydajności podłoża oraz lepszym plonowaniem upraw. Rośliny motylkowe żyją w symbiozie z bakteriami brodawkowatymi, dzięki czemu mają zdolność wiązania wolnego azotu z powietrza atmosferycznego, który wraz z resztkami pożniwnymi pozostaje w glebie, wzbogacając ją o ten składnik. Dodatkowym atutem stosowania roślin strączkowych w płodozmianie jest aktywacja wielu składników pokarmowych przez organizmy rozkładające materię organiczną.

Szkolenie połączone z warsztatami polowymi obejmowało trzy wykłady o tematyce roślin strączkowych. Na wstępie dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska przestawiła zasady agrotechniki roślin strączkowych. Następnie dr hab. inż. Krzysztof Matkowski omówił tematykę Integrowanej ochrony roślin strączkowych. Na zakończenie części teoretycznej, dr Marta Bednarczyk przedstawiła Plonowanie roślin wysokobiałkowych na podstawie wyników doświadczeń COBORU.

Omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Uczestnicy szkolenia weszli w interakcję z prelegentami, zadając ciekawe pytania. Wykładowcy chętnie podejmowali dyskusję, co z pewnością zaowocowało pogłębieniem wiedzy.

Szkolenie było połączone z warsztatami polowymi, wobec czego na zakończenie wydarzenia, uczestnicy zostali oprowadzeni po poletkach doświadczalnych, gdzie omówione zostały doświadczenia PDO soi: gęstość siewu i kolekcja odmian oraz kolekcja soi i grochu ozimego.