Zaproszenie na szkolenie połączone z warsztatami w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie połączone z warsztatami w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy pszczelarzy, producentów rolnych, doradców oraz osoby zainteresowane tematem.
Termin: 08.09.2021 r. godz. 8.30
Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,
docelowa liczba uczestników 30 osób.

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Termin nadsyłania kart zgłoszeń: 06.09.2021 r. na adres mailowy: ewelina.stalska@oodr.pl

Dodatkowych informacji udziela: Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 127, ewelina.stalska@oodr.pl

Program oraz Karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa

Program