Zaproszenie na szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn.: „Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania
w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności
w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy producentów rolnych, specjalistów i doradców rolniczych, naukowców
oraz przedstawicieli z branży rolniczej.

Termin szkolenia: 16.09.2021 r. godz. 9.00

Miejsce szkolenia: kolekcja odmian kukurydzy zlokalizowana przy drodze nr 462 w kierunku Kopanie (mapka).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie.

Program wraz z kartą zgłoszenia dostępne poniżej.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kamila.niedzielska@oodr.pl w terminie do dnia 15.09.2021r.

Dodatkowych informacji udziela: Kamila Niedzielska, tel. 77 44 37 128, kamila.niedzielska@oodr.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa

mapa Program

Program