Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna “Innowacje w ofercie turystycznej-kreowanie wizerunku opolskiej wsi”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje realizację operacji pn. „Innowacje w ofercie turystycznej – kreowanie wizerunku opolskiej wsi” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: III-IV kwartał, konferencja : 20-21 wrzesień 2021 r.

Forma realizacji operacji:  konferencja

Uczestnicy konferencji: 70 osób

Odbiorcy: Rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno – hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy, osoby zainteresowane tematem.

Cel: Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych. Operacja polega na zaproponowaniu zmian w oferowanych produktach turystycznych, kreowaniu nowych produktów oraz wdrażaniu lepszych rozwiązań w procesach obsługi klientów, udoskonalanie oferty turystycznej, wprowadzanie innowacji w obsłudze turystów. Wykorzystywanie walorów turystycznych obszaru,  pobudzenie kreatywności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej.

Dodatkowych informacji udziela:

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nr tel. 774437143,144,145,152

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, poniżej do pobrania karta zgłoszenia oraz program konferencji.

KARTA ZGŁOSZENIA  Karta-zgłoszenia-uczestnictwa 

PROGRAM KONFERENCJI