Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Dzień kukurydzy – innowacyjne rozwiązania w kierunku zwiększania bioróżnorodności”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. Dzień kukurydzy – innowacyjne  rozwiązania
w  kierunku  zwiększania bioróżnorodności
w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, Łosiów

Termin realizacji operacji: 16.09.2021 r., godz. 9.00.

Forma realizacji operacji:  szkolenie połączone z warsztatami polowymi.

Grupa docelowa: producenci rolni, specjaliści i doradcy rolniczy, naukowcy oraz przedstawiciele  z branży rolniczej.

Cel operacji: Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności poprzez popularyzację uprawy kukurydzy i podniesienie wiedzy w zakresie pielęgnacji kukurydzy, zaprezentowanie bogatej gamy odmian kukurydzy oraz nowości z branży. Podczas spotkania można wysłuchać fachowych porad technologicznych ekspertów, doradców oraz przedstawicieli firm nasiennych i agrotechnicznych. Można porównać jakość poszczególnych odmian, uzyskać najważniejsze informacje o ich właściwościach, wymaganiach glebowych i klimatycznych. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń umożliwi poszukiwanie nowych rozwiązań problemów towarzyszących uprawie kukurydzy w aspekcie ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Dodatkowych informacji udziela: Kamila Niedzielska, tel. 77 44 37 128, e-mail: kamila.niedzielska@oodr.pl