Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji: „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, śląskie, dolnośląskie

Termin realizacji operacji: 20-21 wrzesień 2021r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie z wyjazdem studyjnym- 2 dni

Liczba uczestników: 40 (doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematem)

Cel: Projekt ma na celu podnoszenia wiedzy w zakresie prawa wodnego, szczególnie procedur uzyskiwania zgód wodnoprawnych dla rolnictwa; stwarzanie optymalnych warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, związanych z wykorzystaniem systemów nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu wody z możliwością dofinansowania. Szkolenie w formie wyjazdu studyjnego ma na celu przekazanie innowacyjnej wiedzy i informacji na temat wyzwań środowiskowych wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych tj: Programu azotanowego,  oraz zapobiegania emisji fosforu.  Tematyka spotkania podczas wyjazdu pozwoli odpowiednio spojrzeć na aspekty związane ze środowiskiem glebowo-wodnym, ich wzajemnego oddziaływania i sposobów na zwiększenie korzystnych właściwości między nimi. Środowisko glebowe jest wyjątkowo skomplikowanym i delikatnym agrosystemem. Zrozumienie procesów w nim zachodzących oraz ich optymalizacja, pozwolą na maksymalizację pozytywnych efektów w produkcji. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji oraz zadać pytania ekspertom. Ponadto podczas wyjazdu  omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • – roli czynników żywieniowych w kontroli gospodarki wodnej roślin,
  • – możliwości wykorzystania ściółki (mulczu) do poprawy gospodarki wodnej agrosystemu.
  • Zostaną omówione istotne czynniki wpływające na ochronę środowiska w gospodarstwie rolnym, dlaczego należy chronić glebę, bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym, oraz jakie innowacyjne wybrane działania należy stosować. Zostaną również podane przykłady działań sprzyjających ograniczaniu negatywnego oddziaływania gospodarstwa rolnego na środowisko.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl

Karta zgłoszenia i program do pobrania poniżej:

karta zgłoszenia

program